Over Compleet Logopedie

Compleet Logopedie is een Rotterdamse logopediepraktijk, die begin 2010 gestart door Elsbeth Krijger. Na jarenlange ervaring met behandelingen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, is ze begonnen met haar eigen praktijk. De meest voorname reden was om direct met de familieleden in contact te komen en hen te leren, motiveren en uit te dagen om op een andere manier naar de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking te kijken. “Kijk vooral naar wat er juist wél kan” is het de geest waarin bij Compleet Logopedie wordt gewerkt. Sinds 2013 heeft Compleet Logopedie zich gevestigd in Gezondheidscentrum De Roerdomp in Charlois, Rotterdam.

Louise Stadhouders is sinds 2018 werkzaam als logopedist. Zij heeft in 2019 de cursus ‘Eet- en drinkproblematiek bij 0 tot 2-jarigen I’ gevolgd, waarna zij zich prelogopedist mag noemen. Louise werkt voornamelijk met jonge kinderen van 0 tot 2 jaar met eet- en drinkproblematiek, maar ook oudere kinderen met eetproblematiek komen aan bod. Verder is zij werkzaam als prelogopedist binnen EET Rotterdam en in ‘Het Kleine Helden Huis’ tijdens het prematurenspreekuur. Tenslotte begeleidt zij kinderen in hun beginnende communicatie. Afstemmen op het kind en ouders, opzoek gaan naar het hele plaatje, kijken naar mogelijkheden en een veilig gevoel creëren voor kind en ouders vindt Louise belangrijk.

Selina Jonker is sinds 2019 werkzaam als logopedist bij compleet logopedie. Zij heeft passie voor de doelgroepen waarmee ze werkt. Binnen dit team werkt Selina voornamelijk met kinderen tussen de 1 – 8 jaar wiens communicatie door omstandigheden niet verloopt zoals verwacht. Als logopedist streeft zij ernaar om de communicatie van cliënten zo optimaal mogelijk te maken, op welke manier dan ook. ‘’Nobody gets left behind or forgotten’’, dit is iets waar zij als logopedist naar streeft. Om dit te bereiken werkt Selina door eerst zo goed mogelijk af te stemmen op de kinderen. Zij probeert hen te begrijpen, voordat er van de kinderen wordt verwacht dat zij alles om hen heen volledig begrijpen en benoemen/vertellen. Voor kinderen met het syndroom van down en kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking heeft zij in 2021 cursussen gevolgd.

Jorieke Klinge is sinds april 2021 werkzaam als logopedist bij Compleet Logopedie. Ze werkt met name met kinderen tussen de 2 en de 8 jaar met problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanleren van bepaalde klanken die moeilijk zijn voor het kind of het uitbreiden van zinnen en woordenschat, maar ook om het inzetten van communicatiemiddelen als pictogrammen of gebaren. Op die manier willen we het kind mogelijkheden bieden om zich te uiten richting zijn of haar omgeving en hiermee frustratie zo veel mogelijk wegnemen. Vanuit haar stage in de kinderrevalidatie is Jorieke met name geïnteresseerd geraakt in de beginnende communicatie en communicatie bij kinderen met autisme. In 2022 zal ze de cursus PROMPT volgen, waarbij aandacht besteed wordt aan het aanleren van klanken door het kind te laten voelen hoe de klanken gemaakt worden.

Compleet Logopedie is aangesloten bij de kwaliteitskring KWASI. Verder is ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. Daarnaast maakt Compleet Logopedie deel uit van Eet Rotterdam, een eerstelijns eetteam dat vanuit verschillende disciplines voedingsproblemen aanpakt.

Compleet Logopedie biedt studenten vaak de mogelijkheid tot meeloopdagen of het lopen van stages.

  • Partnerlogo NVLFPartnerlogo NVLF
  • Partnerlogo Senso CarePartnerlogo Senso Care
  • Partnerlogo NSSIPartnerlogo NSSI
  • Partnerlogo Wrkgroep LogopediePartnerlogo Wrkgroep Logopedie

Contact

Compleet Logopedie
Welzijnscentrum de Roerdomp’
Roerdomplaan 6
3084 NM Rotterdam
info@compleet-logopedie.nl
T  06 - 81 67 90 32

Copyright © 2010-2023 Compleet Logopedie. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.