Over Compleet Logopedie

Compleet Logopedie is een Rotterdamse logopediepraktijk, die begin 2010 gestart door Elsbeth Krijger. Na jarenlange ervaring met behandelingen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, is ze begonnen met haar eigen praktijk. De meest voorname reden was om direct met de familieleden in contact te komen en hen te leren, motiveren en uit te dagen om op een andere manier naar de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking te kijken. “Kijk vooral naar wat er juist wél kan” is het de geest waarin bij Compleet Logopedie wordt gewerkt. In 2013 vestigde Compleet Logopedie zich in Gezondheidscentrum De Roerdomp in Charlois, Rotterdam. Sinds 1 mei 2023 bevindt de praktijk is in Poortugaal in de Dorpsstraat 53.

Louise Stadhouders is sinds 2018 werkzaam als logopedist. Zij heeft in 2019 de cursus ‘Eet- en drinkproblematiek bij 0 tot 2-jarigen I’ gevolgd, waarna zij zich prelogopedist mag noemen. Louise werkt voornamelijk met jonge kinderen van 0 tot 2 jaar met eet- en drinkproblematiek, maar ook oudere kinderen met eetproblematiek komen aan bod. Verder is zij werkzaam als prelogopedist binnen EET Rotterdam en in ‘Het Kleine Helden Huis’ tijdens het prematurenspreekuur. Tenslotte begeleidt zij kinderen in hun beginnende communicatie. Afstemmen op het kind en ouders, opzoek gaan naar het hele plaatje, kijken naar mogelijkheden en een veilig gevoel creëren voor kind en ouders vindt Louise belangrijk

Jorieke Klinge is sinds april 2021 werkzaam als logopedist bij Compleet Logopedie. Ze werkt met name met kinderen tussen de 2 en de 8 jaar met problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanleren van bepaalde klanken die moeilijk zijn voor het kind of het uitbreiden van zinnen en woordenschat, maar ook om het inzetten van communicatiemiddelen als pictogrammen of gebaren. Op die manier willen we het kind mogelijkheden bieden om zich te uiten richting zijn of haar omgeving en hiermee frustratie zo veel mogelijk wegnemen. Vanuit haar stage in de kinderrevalidatie is Jorieke met name geïnteresseerd geraakt in de beginnende communicatie en communicatie bij kinderen met autisme. In 2022 zal ze de cursus PROMPT volgen, waarbij aandacht besteed wordt aan het aanleren van klanken door het kind te laten voelen hoe de klanken gemaakt worden.

Jorien van Meggelen is sinds 2022 werkzaam als logopedist bij compleet logopedie. 

Compleet Logopedie is aangesloten bij de kwaliteitskring KWASI. Verder is ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. Daarnaast maakt Compleet Logopedie deel uit van Eet Rotterdam, een eerstelijns eetteam dat vanuit verschillende disciplines voedingsproblemen aanpakt.

Compleet Logopedie biedt studenten vaak de mogelijkheid tot meeloopdagen of het lopen van stages.

  • Partnerlogo NVLFPartnerlogo NVLF
  • Partnerlogo Senso CarePartnerlogo Senso Care
  • Partnerlogo NSSIPartnerlogo NSSI
  • Partnerlogo Wrkgroep LogopediePartnerlogo Wrkgroep Logopedie

Contact

Compleet Logopedie
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@compleet-logopedie.nl
T  06 - 81 67 90 32

Copyright © 2010-2023 Compleet Logopedie. Alle rechten voorbehouden