Privacyverklaring

Compleet Logopedie, gevestigd aan Roerdomplaan 6, 3084 NM te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Compleet Logopedie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik via info@lefergotherapie.nl

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Compleet Logopedie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien aan de orde) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Compleet Logopedie  verwerkt afhankelijk van de product- en dienstverlening, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Relevante medische informatie
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Polisnummer zorgverzekeraar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Compleet Logopedie  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het adviseren en aanvragen van een voorziening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om behandeling bij u thuis te kunnen uitvoeren
 • Compleet Logopedie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze declaraties

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Compleet Logopedie uw gegevens niet aan derden en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Compleet Logopedie. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dubbelendwars.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Compleet Logopedie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
www.compleet-logopedie.nl, Roerdomplaan 6, 3084 NM te Rotterdam.

Elsbeth Krijger is de persoon die is aangesteld betreft “Gegevensbescherming van Compleet Logopedie”. Zij is te bereiken via elsbeth@compleet-logopedie.nl

 • Partnerlogo NVLFPartnerlogo NVLF
 • Partnerlogo Senso CarePartnerlogo Senso Care
 • Partnerlogo NSSIPartnerlogo NSSI
 • Partnerlogo Wrkgroep LogopediePartnerlogo Wrkgroep Logopedie

Contact

Compleet Logopedie
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@compleet-logopedie.nl
T  06 - 81 67 90 32

Copyright © 2010-2024 Compleet Logopedie. Alle rechten voorbehouden